Noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi

Noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi

Nawala sa isipan ni Ibarra ang mga natatakot na hinala ni Mang Tasyo, at ito ay kanyang nasasbi ngunit tinugon siya nng matanda sa isang aral ni Balagtas na "Kung ang isalubong sa iyong pagdating may masayang mukhat pakitang gilliw, lalong pag-ingatat kaaway na lihimsiyang isaisip na kakabakahin.

Ang mga bintana ng bahay ay napapalamutian ng ibat-ibang dekorasyon.

Ang mag magbubukid at taga bundok ay naghahanda ng manok,baboy bungangkahoy at mga gulay na dadalhin sa mayayamang may-ari na kanilang sinasaka.

Sa isang lugar naman na malapit sa bahay ni Ibarra, tinatapos ng mga trabahador ang katangang semento na siyang pagtatayuan ng bahay paaralan. Habang abala ang mga manggagawa,ipinaliliwanag ni Juan ang kanilang itatayo ay isang malaking paaralan.

Paminsan-minsa ay binabawalan sila ng mga matatandang babae sa pangunguna ni Tiya Isabel. Nag-tigisang bangka ang mga dalaga sapagkat lulubog daw ang kanilang sinasakyan. Lumundag pa ang isang anak ng mangingisda na may tangang gulok.

Dahil dito,mabilis na lumipat ang ilang kabinataan sa bangkang sinasakyan ng mga dalagang kanilang pinipintuho. Pamayamaya’y lumitaw sin a Ibarra at ang piloto o si Elias na dahil iniligtas siya ni Ibarra sa tiyak na kapahamakan, utang niya ang kanyang buhay dito.

noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi-76noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi-77noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi-25

Join our conversation (87 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Noli me tangere kabanata 27 pagdating ng gabi.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *